Feines diverses per a clients variats

Treballs editorials, dissenys per estampació tèxtil, manuals tècnics, contes infantils i per a adults.
Disseny de jocs, logos empresarials, regals d’empresa...

Grans formats

Cartellisme, escenografia, murals.

Material didàctic

Il·lustració històrica, dossiers escolars, plafons d’informació patrimonial, fulletons i plànols turístics de rutes culturals.